Objev v sobě mistra

O škole Speerala

Tahle „škola“ Spirály se nechala inspirovat spoustou učitelů a mistrů, kteří prošli životem Hanky Munay a Radima Kib při jejich cestě „domů“ . Je skladbou vlastních a sdílených zkušeností, znalostí a schopností , které jim pomohly a pomáhají porozumět světu kolem a uvnitř jich, a vědomě si ho tvořit k obrazu svému.

Poznání a Očista

V první úrovni se seznámíš nebo spíše si osvojíš způsoby, jak se více navnímat na sebe a své okolí. Projdeme si dechové techniky, čištění a posilování osobního energetického pole, otevřeme společně  posvátný prostor, který bude bezpečným teritoriem pro veškerou společnou práci a konání.

Očista a Tvoření

Druhá úroveň ti otevře cestu do větší hloubky sebe sama, budeš častěji vycházet ze své komfortní zóny, budeš na sobě i druhých provádět hledání slabých míst v energetickém poli a následně je čistit a posilovat. A rozvíjet své skryté doposud talenty.

Tvoření a Léčení

Pro ty, co cítí, že kromě vlastní sebeharmonizace je jejich poslání ve službě ostatním, se otevře prostor pro léčivé techniky, které jsou inspirovány nejen Albertem Villoldem, ale i jeho předchůdci a současníky.

Něco o učení

Základním mottem je zvědomění, že velcí mistři jsou všude kolem (i v) nás, stačí se jen zastavit a být pozorný, nechat se chvíli vést, inspirovat a následně praktikovat, resp. dovolit si znovu hrát a tvořit svou životní píseň. A je jen a jen na nás, jestli to bude smutná balada, bláznivý rokenrol nebo harmonická symfonie.

Sebeodpovědnost a soběsta(te)čnost jako hlavní atributy našeho přístupu k vlastní existenci jsou vtisknuty do všech integrálních součástí přístupu Spirály. Semináře, workshopy, praxe, cvičení a techniky vytvářejí jednotlivé kroky, stupně na kruhovém schodišti vymezující prostor tvého života – vnitřního i vnějšího, k dosažení většího vhledu a uvědomění si své podstaty, svých talentů a možností. A také rozšířené vnímání sebe sama a svého okolí, ne jako oddělených entit , ale jako propojených částí nekonečně velkého funkčního celku, navzájem se ovlivňujícího každou činností, každou myšlenkou, každičkým projevem. Přesně v duchu krásného pozdravu Lakotů – původních obyvatel Severní Ameriky IN LAKEŠ AN LAKEN?

Komplexní učení, rozdělené do navazujících souborů seminářů a praktických cvičení, je mixem duchovních praktik i fyzických technik z různých kultur a tradic. Lze je absolvovat i jednotlivě, nicméně největší dopad a užitek mají jako do sebe zapadající puzzle na cestě za cílem, jehož předobrazem je celistvá bytost v plné své síle a uvědomění, která může pomáhat, léčit a vést druhé, kteří tuto službu ještě potřebují.

Konkrétní soubory – schémata jsou rozdělena do několika etap tak, aby se na úvod odkryly úrovně jednotlivých účastníků a mohlo se plynule pokračovat na rozvoji bez čekání na ty, kteří potřebují více času a praxe pro osvojení si předmětných schopností a znalostí . Cílem není být rychle moudrý, ale být přínosem pro sebe i okolí v každém okamžiku.

Každý člověk má jiné poslání, určení a nastavení. Proto je zcela běžné, že se při praxi projevují různé odlišnosti a v těch se právě ukazuje naše jedinečnost a zároveň univerzálnost, umět to využít, přisvojit si to či ono, nebo to nechat jen projít a nechat to v zásobníku, až přijde ten pravý čas.

KONTAKT

Co vlastně jsem? Odkud jsem tady přišel, kam směřuji, a kam následně odejdu…?

speerala@seznam.cz

Poznání a Očista

1. level

V první úrovni se seznámíš nebo spíše si osvojíš způsoby, jak se více navnímat na sebe a své okolí.

Projdeme si dechové techniky, čištění a posilování osobního energetického pole, otevřeme společně  posvátný prostor, který bude bezpečným teritoriem pro veškerou společnou práci a konání. V téhle části si projdeme úrovně vnímání, které nám zároveň odhalí naši vlastní současnou životní pozici, naše silné i slabé stránky a ukážeme si, jak s nimi optimálně nakládat pro vlastní sebeharmonizaci.

Struktura je taková, že začínáme týdenním kurzem/workshopem, na který navazují 4 víkendové kurzy zacílené na jednotlivé úrovně vnímání.

1.1. a 1.2. Úvodní 2 semináře jehož cílem je pochytit základní techniky práce sama se sebou, vyčistit a otevírat své kanály energií a vnímání mimo běžný rozsah. Seznámení se s technikou otvírání posvátného prostoru, pracovat v něm se 4 směry – úrovněmi vnímání.

1.2.-1.5. Víkendové workshopy na jednotlivé směry

Pochytit základní postupy, druhá pozornost a vnímání, 3.oko, hledání bodu vnímání/virakoča, naučit se čistit své těla a mysl, onikání, chůze naboso, objímání Země, pracovat s dechem (súfijský dech, pránický dech) překonávat své limity, meditovat , hrát a zpívat, cvičit základní jógové a jiné energizující techniky (čikung), uchopit koncept sebe jako vědomé energetické koule, seznámení se s 4 směry – úrovněmi hada, jaguára, kolibříka, orla/kondora, najít se kde jsem v tomto okamžiku.

Kdo ovládá sebe, může ovládat své okolí.

Jinak je on ovládán druhými. Myšlenky, tělo, emoce a projevy, trochu teorie – uceni 4 smeru/ 4 vjemu/ 4 (sebe)dohod – v propojeni s Matkou Zemi a Otcem Nebes.

 • cisteni tela, detoxikace těla – dietni odkyslicovaci strava v prubehu seminare (priprava pred; doprovod po)
 • ranni meditace, ocista smyslu, energizujici Ohnivy dech
 • otevreni posvatneho/ochranneho prostoru – sila jednoty/kruhu
 • otevreni posvatneho/ochranneho prostoru – Viracocha – osobni ochrana /sila stredu
 • Sand Paiting – integrace 4 smeru/ urovni vnimani
 • propojeni lymbickeho systemu s neo kortexm
 • cviceni druhé vnimavosti/ stopovani
 • energeticke cisteni tela i mysli/ cisteni caker – ochranne pasy
 • transformacni ohnove meditace
 • zvukova terapie, hrani, zpev

Očista a tvoření

2. level

2.1. Druhá úroveň už nám otevře cestu do větší hloubky sebe sama, budeme častěji vycházet ze své komfortní zóny, budeme na sobě i druhých provádět hledání slabých míst v energetickém poli a následně je čistit a posilovat. Odhalíme své talenty a poslání, které dosud dřímají a jsou skryty pod vrstvou našeho nevědomí, společenských programů a také i trošku vlastní lenosti a pohodlnosti 😉.

2.2.-2.5. Víkendové workshopy

2.2. Aktivace Merkaba

2.3. -2.4. Vstupy do komnat + temazcal/medicíny/firewalking

2.5. Praktické cvičení na čištění čaker

2.6. Vision quest

Velká mentální očista i pomocí „pomocníků“, temazcal, babička@dědeček, houbičky, regrese, tma, rekapitulace, holotropní dýchání, firewalking, studená koupel.

 • Vstupy do jednotlivých komnat – vedené meditace
 • Praktické cvičení na čištění čaker, prohlubujících bodů, kineziologie
 • Otvírání posvátného prostoru včetně 8. čakry
 • Naslouchání klientovi x identifikace úrovně, problémové čakry
 • Aktivace Merkaba
 • Rekapitulace
 • Vision quest, retreat v Amazonii

Tvoření a léčení

3. level

Pro ty, co cítí, že kromě vlastní sebeharmonizace je jejich poslání ve službě ostatním, se otevře prostor pro léčivé techniky, které jsou inspirovány AV , jeho předchůdci i současníky. S Hankou budeme praktikovat procesy iluminace, extrakce a rituály smrti s dobrovolníky/klienty na skutečných nemocech a různých zdravotních potíží a omezení.

Víkendové, resp. 2denní workshopy:

3.1.Celý proces Iluminace

3.2. Extrakce

3.3. Rituál smrti

Tento odkaz povede na přihlašovací google tabulku