CTNOSTI

Ctnosti jsou myšlenkové vzorce, které překračují rychlost světla a ohýbají čas a prostor. Když ovládáte a ctíte, ovládáte také vysoce vibrační myšlenkovou formu. Jakmile jsou myšlenky dostatečně vysoké vibrace, mohou se tyto myšlenky spojit se Zákonem a pracovat v souzvuku s ním.